Köpvillkor leverans av återförsäljare

← Överblicka våra villkor

Köpvillkor

1                 allmänt

Vi som tillhandahåller webbutiken på www.newbody.se alternativt www.spicydream.se (”Webbutiken”) är den förening/skolklass som anges som avsändare i Webbutiken (”Föreningen/Skolklassen”). Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Föreningen/Skolklassen. 

Du måste vara minst 18 år för att utan vårdnadshavares godkännande få beställa våra varor genom Webbutiken.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa köpvillkor för Webbutiken (”Köpvillkor”) och de eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter att de justerade Köpvillkoren har gjorts tillgängliga i Webbutiken. Genom att beställa varor ur vårt sortiment godkänner du våra vid var tid gällande Köpvillkor och intygar att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

När vi har bekräftat din order uppstår ett bindande avtal mellan dig och oss enligt dessa Köpvillkor.

2                 leverans

Uthämtning av paket sker på den adress och den tid som du kommit överens med oss.

Om du inte har betalat för ditt paket inom 14 dagar från det att vi meddelat att det finns tillgängligt för uthämtning kan vi komma att annullera din order. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig en avgift för paket som inte betalas eller hämtas ut motsvarande våra kostnader för returfrakt, expeditionsavgift samt hantering.

När du hämtat ut din order, ska du kontrollera varorna och att antalet stämmer överens med din orderbekräftelse. Om någonting inte stämmer ska du omgående meddela oss detta på plats eller på nedan angivna adress/telefonnummer.

3                 Priser och avgifter

Alla priser som anges i Webbutiken är inklusive moms. Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Vi förbehåller oss därför rätten att justera våra priser och avgifter.

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel och andra förändringar i Webbutiken. Vi reserverar oss även för eventuella fel i lagersaldo, slutförsäljning samt att varan i våra bilder kan avvika från den verkliga varan.

4                 Betalningssätt

Du kan välja olika betalningssätt. Du kan välja mellan att betala (i) kontant, (ii) genom Swish, eller (iii) genom kontoöverföring. Betalning ska erläggas i samband med eller innan du hämtar ut ditt paket hos oss.  

4.1             Kontant

När du väljer att betala kontant betalar du direkt till oss i samband med att du hämtar ut ditt paket. Vi ber dig att om möjligt ha med dig jämna pengar.

4.2             Swish-betalning

När du väljer detta betalningssätt betalar du direkt med hjälp av tjänsten Swish. Pengarna dras direkt från det konto som du har anslutit till Swish. Ingen extra avgift tas ut. För att skaffa Swish, kontakta din bank eller läs mer på https://www.getswish.se/.

4.3             Kontoöverföring

Vid betalning via kontoöverföring behöver du betala till det bankkonto som framgår av orderbekräftelsen. Betalningen behöver vara oss tillhanda innan du hämtar ut ditt paket. Notera att det kan ta viss tid efter att du genomfört kontoöverföringen innan betalningen är oss tillhanda. Vänligen kontakta din bank för uppgift om tider för kontoöverföringar. Ingen extra avgift tas ut om du väljer att betala genom kontoöverföring.

5                 Ångerrätt

Du har alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du hämtade ut varan eller från den dag du hämtade ut den sista varan i en order om flera varor. Du kan utnyttja din ångerrätt direkt efter ditt köp och behöver alltså inte invänta att ångerfristen ska börja löpa.

För att utnyttja din ångerrätt ska du ta kontakt med oss (på nedan angivna adress/telefonnummer) och lämna tillbaka varan till oss. När du kontaktar oss ber vi dig ha ditt ordernummer nära tillhands. Notera att du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från det att du meddelat att du vill utnyttja din ångerrätt ska skicka tillbaka eller lämna varan till oss.

Du kan också använda dig av Konsumentverkets standardformulär för att utöva ångerrätten, vilket du hittar på Konsumentverkets hemsida (blankett).

När du utnyttjar din ångerrätt står du för den faktiska kostnaden för att återsända varan (returfrakten). Vi ber dig att om möjligt återsända eller lämna tillbaka den vara för vilken du utnyttjar din ångerrätt i sin originalförpackning.

Ångerrätten gäller inte för varor med bruten plombering som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl. Om en vara har plomberats får du inte bryta plomberingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Din ångerrätt upphör alltså när du bryter plomberingen. Observera att för köp av matvaror gäller att plomberingen av kartongen måste vara obruten, flaskor och liknande oöppnade, för att du ska kunna utnyttja din ångerrätt.

Väljer du att utnyttja din ångerrätt för hela din order betalar vi tillbaka det du har betalat för din order. Återbetalning görs så snart vi har tagit emot varan från dig eller så snart du har visat att varan har sänts tillbaka dock senast inom 14 dagar.

Om du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och denna hantering inneburit en värdeminskning av varan, kommer vi att göra ett avdrag på det belopp som ska återbetalas till dig med ett belopp som motsvarar minskningen av varans ursprungliga värde.

Du ansvarar för varan vid retur av ångrat köp (transportrisk). Skulle varan skadas eller komma bort med anledning av din retur så är du alltså betalningsansvarig.

Om du har frågor angående din ångerrätt, kontakta oss på nedan angivna adress/telefonnummer.

6                 reklamation

Som konsument har du rätt att reklamera din vara i upp till tre år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället (när du hämtade ut ditt paket). Om du märker att en vara är skadad när du hämtar ut den ska du anmäla detta till oss via vår samarbetspartner för reklamationer direkt. Du bör också rapportera om förpackningen som varorna kommer i är skadad, oavsett om dina varor är skadade eller inte.

Om du upptäcker ett fel på en vara som du har beställt är det viktigt att du kontaktar oss via vår samarbetspartner för reklamationer (på nedan angivna adress/telefonnummer) och förklarar vad som är fel så snart som möjligt. Observera att du måste lämna ett meddelande till oss via vår samarbetspartner för reklamationer med information om felet inom skälig tid efter det att du upptäckt felet. Vi kommer inte att hantera din retur av reklamerad vara förrän du informerar oss via vår samarbetspartner för reklamationer om felet på varan. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckt felet anses du ha reklamerat inom skälig tid.

Vid en godkänd reklamation skickar vår samarbetspartner för reklamationer en förbetald returfraktsedel och informerar dig om hur du ska genomföra returneringen av varan. När vår samarbetspartner för reklamationer mottagit din reklamation och den returnerade varan kommer de att göra en bedömning av om varan är felaktig. Om varan är felaktig eller felexpedierad kommer vi att ersätta varan så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar från det att vår samarbetspartner för reklamationer mottog varan från dig. Godkänns reklamationen kommer vi att ersätta dig för de eventuella kostnader som du har haft i samband med reklamationen. Vänligen skicka därför kopior av alla eventuella kvitton som rör reklamationen.

Du ansvarar för varan vid retur av reklamerad vara (transportrisk). Skulle varan skadas eller komma bort med anledning av din retur i samband med reklamation är du alltså betalningsansvarig.

Om du har frågor angående reklamation, kontakta vår samarbetspartner för reklamationer på nedan angivna adress/telefonnummer.

7                 tvister och tillämplig lag

Svensk materiell rätt gäller för dessa Köpvillkor.

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med sina inköp och med vår service. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss (på nedan angivna adress/telefonnummer), så kommer vi göra vårt bästa för att lösa situationen. Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.

Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Vi åtar oss dock inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

För information om vilka rättigheter du har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

8                 Force Majeure

Vi är inte skyldiga att fullgöra våra åtaganden enligt dessa Köpvillkor, om vår underlåtenhet beror på befriande omständighet enligt nedan och om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

9                 Behandling av Personuppgifter

Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, adress och telefonnummer samt e-postadress.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs den HÄR

10              Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss via e-post, telefon eller post. Kontaktuppgifter till oss finner du i Webbutiken.

11              Kontakt reklamationer

Vår samarbetspartner för reklamationer är Newbody AB, Fältspatsgatan 5, 421 30 Västra Frölunda, org nr 556414-8053  (”Newbody”). För frågor angående reklamationer ber vi dig kontakta Spicy Dream på något av följande sätt:

E-postadress: info@newbody.se

Telefon: 031-709 56 50 (för öppettider se, www.newbody.se eller www.spicydream.se beroende på varumärke)

Postadress: Newbody AB, Ekonomivägen 11, 43633 Askim