Köpvillkor

← Överblicka våra villkor

Köpvillkor


1 allmänt


Vi som tillhandahåller webbutiken på www.newbody.se alternativt www.spicydream.se (”Webbutiken”) är den förening/skolklass som anges som avsändare i Webbutiken (”Föreningen/Skolklassen”). Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Föreningen/Skolklassen.


Du måste vara minst 18 år för att utan vårdnadshavares godkännande få beställa våra varor genom Hemsidan.


Vi har rätt att ensidigt ändra dessa köpvillkor för Hemsidan (”Köpvillkor”) och de eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter att de justerade Köpvillkoren har gjorts tillgängliga på Hemsidan. Genom att beställa varor ur vårt sortiment, prenumerera på vårt nyhetsbrev och/eller använda några av våra tjänster på Hemsidan godkänner du våra vid var tid gällande Köpvillkor och intygar att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.


När Newbody har bekräftat din order uppstår ett bindande avtal mellan dig och Newbody enligt dessa Köpvillkor.


2 Frakt och leverans


Vi levererar endast paket inom Sverige.


Vi använder oss av flera olika leverantörer för att leverera dina varor. Du väljer leveranssätt när du lägger din order. Du kommer sedan att bli kontaktad via SMS eller e-post med information om på vilket utlämningsställe du kan hämta ut ditt paket eller i förekommande fall när ditt paket kommer att levereras hem till dig eller annan vald leveransadress.


Uthämtning av paket vid utlämningsställe: Uthämtning av paket sker från det utlämningsställe som du har valt. Du måste ha med dig giltig ID-handling och löpnummer som står på aviseringen (SMS eller e-post). Saknas giltig ID-handling kan paketet tyvärr inte lämnas ut. Bud måste kunna uppvisa både sin egen och din ID-handling.


Vid leverans till vald leveransadress: Leverans sker till den leveransadress som du har valt. Du kommer att bli kontaktad via telefon eller SMS av transportören med angivande av tid för leverans. Om paketet inte kan levereras vid första tillfället, kommer du att få meddelande via sms eller genom en avi i brevlådan, med förslag på ny tid för nytt leveransförsök alternativt med information om vid vilket utlämningsställe paketet kan hämtas ut. Leverans till dörren förutsätter att vägen fram till huset är framkomlig med bil.


Om ditt paket inte hämtas ut eller har kunnat levereras till dig inom 14 dagar kan det komma att skickas tillbaka till oss. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig en avgift för försändelser som inte hämtas ut eller kan levereras till dig motsvarande de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift samt hantering enligt prislistan som anges nedan i punkten 3.


Den normala leveranstiden är 2-4 arbetsdagar men längre leveranstider kan förekomma. Om möjligt meddelar vi dröjsmål. Är dröjsmålet av väsentlig betydelse har du rätt att häva köpet.


Vi ansvarar för transportrisken dvs. risken för att varan förloras eller skadas under transporten från oss till dig. Om du inte har tagit emot ditt paket inom 30 dagar från det att du har gjort din order, har du rätt att annullera din order om du inte accepterar ett nytt leveransdatum. Vi återbetalar den summa du har betalat så fort som möjligt dock senast 30 dagar efter att du har annullerat din order.


När du hämtat ut eller mottagit din order, ska du kontrollera varorna och att antalet stämmer överens med din orderbekräftelse. Om någonting inte stämmer ska du omgående meddela oss detta på nedan angivna adress/telefonnummer.


3 Priser och avgifter


Alla priser som anges på Hemsidan är inklusive moms. Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Vi förbehåller oss därför rätten att justera våra priser och avgifter.


Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel och andra förändringar på Hemsidan. Vi reserverar oss även för eventuella fel i lagersaldo, slutförsäljning samt att varan i våra bilder kan avvika från den verkliga varan, i den utsträckning som är tillåten enligt gällande konsumenträttslagstiftning.


Våra avgifter för leveranser


Frakt- och expeditionsavgifter enligt gällande tabell vid utcheckning av din beställning. Fraktavgifter baseras på volym, vikt och valt leveranssätt.


4 Betalningssätt


All försäljning från Hemsidan sker genom kortbetalning.


4.1 Kortbetalning


Du betalar med ditt kort direkt i kassan på Hemsidan. Betalning kan göras med följande giltiga kredit- eller betalkort: Visa eller MasterCard.


Våra kortbetalningar hanteras av vår betalningspartner Dibs Payment Services AB, för att garantera en snabb och säker betalning. Betalningen sker i ett separat betalfönster, där inga uppgifter är tillgängliga för oss. Vi sparar alltså aldrig dina kortuppgifter. Det aktuella beloppet dras direkt från ditt konto. Ingen extra avgift tas ut. All information är krypterad och skickas till Dibs Payment Services AB via säkra servrar. Om du vill veta mer om säkerheten kring kortbetalning kan du läsa om detta på http://dibs.se/.


Vi förbehåller oss rätten att kontrollera giltigheten av kredit- eller betalkort, och om dess kreditvärdighet i förhållande till ordervärdet och om adressuppgifter stämmer. Vi har rätt att vägra en order beroende på resultatet av sådan kontroll.


5 Ångerrätt


Du har alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du hämtade ut eller mottog varan eller från den dag du hämtade ut eller mottog den sista varan i en order om flera varor. Du kan utnyttja din ångerrätt direkt efter ditt köp och behöver alltså inte invänta att ångerfristen ska börja löpa.


För att utnyttja din ångerrätt och skicka tillbaka en vara, ska du ta kontakt med vår samarbetspartner Newbody AB (på nedan angivna adress/telefonnummer). De kommer då att förse dig med en returfraktsedel som du kan använda för att returnera din vara (du står för den faktiska kostnaden för att återsända varan). De kommer även att förse dig med vidare information om hur du ska genomföra returen. När du kontaktar dem ber vi dig ha ditt ordernummer nära tillhands. Så snart du har fått returfraktsedeln ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar skicka tillbaka varan till dem.


Du kan också använda dig av Konsumentverkets standardformulär för att utöva ångerrätten, vilket du hittar på Konsumentverkets hemsida.


När du utnyttjar din ångerrätt står du för den faktiska kostnaden för att återsända varan (returfrakten). Vi ber dig att om möjligt återsända den vara för vilken du utnyttjar din ångerrätt i sin originalförpackning som paket eller brev med användande av returfraktsedeln du har fått av Newbody AB.


Ångerrätten gäller inte för varor med bruten plombering som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl. Om en vara har plomberats får du inte bryta plomberingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Din ångerrätt upphör alltså när du bryter plomberingen. Observera att för köp av matvaror gäller att plomberingen av kartongen måste vara obruten, flaskor och liknande oöppnade, för att du ska kunna utnyttja din ångerrätt.


Väljer du att utnyttja din ångerrätt för hela din order betalar Newbody AB tillbaka det du betalat för din order exklusive frakt- och expeditionsavgift. Återbetalning görs så snart Newbody AB har tagit emot varan från dig eller så snart du har visat att varan har sänts tillbaka dock senast inom 14 dagar.


Om du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och denna hantering inneburit en värdeminskning av varan, kommer ett avdrag att göras på det belopp som ska återbetalas till dig med ett belopp som motsvarar minskningen av varans ursprungliga värde.


Om du har frågor angående din ångerrätt, kontakta Newbody AB på nedan angivna adress/telefonnummer.


6 reklamation


Som konsument har du rätt att reklamera din vara i upp till tre år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Om du märker att en vara som skickats till dig är skadad när du hämtar den eller tar emot den, ska du anmäla det direkt när du hämtat ut eller mottagit din vara. Du bör också rapportera om förpackningen som varorna skickas i är skadad, oavsett om dina varor är skadade eller inte.


Om du upptäcker ett fel på en vara som du har beställt är det viktigt att du kontaktar vår samarbetspartner Newbody AB (på nedan angivna adress/telefonnummer) och förklarar vad som är fel så snart som möjligt. Observera att du måste lämna ett meddelande till dem med information om felet inom skälig tid efter det att du upptäckt felet. De kommer inte att hantera din retur förrän du informerat dem om felet på varan. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckt felet anses du ha reklamerat inom skälig tid.


Vid en godkänd reklamation skickar Newbody AB dig en förbetald returfraktsedel och informerar dig om hur du ska genomföra returneringen av varan. När de mottagit din reklamation och den returnerade varan kommer de att göra en bedömning av om varan är felaktig. Om varan är felaktig eller felexpedierad kommer de att ersätta varan så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar från det att de mottog varan från dig. Om varan har använts ber vi dig tvätta den innan du returnerar den till Newbody AB. Godkänns reklamationen kommer Newbody AB att ersätta dig för de eventuella kostnader som du har haft i samband med reklamationen. Vänligen skicka därför kopior av alla eventuella kvitton som rör reklamationen.


Du ansvarar för varan vid retur av reklamerad vara (transportrisk). Skulle varan skadas eller komma bort med anledning av din retur i samband med reklamation är du alltså betalningsansvarig.


Om du har frågor angående reklamation, kontakta Newbody AB på nedan angivna adress/telefonnummer.


7 tvister och tillämplig lag


Svensk materiell rätt gäller för dessa Köpvillkor.


Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med sina inköp och med vår service. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss (på nedan angivna adress/telefonnummer), så kommer vi göra vårt bästa för att lösa situationen. Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.


Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Vi åtar oss dock inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.


För information om vilka rättigheter du har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.


8 Force Majeure


Vi är inte skyldiga att fullgöra våra åtaganden enligt dessa Köpvillkor, om vår underlåtenhet beror på befriande omständighet enligt nedan och om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.


Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.


9 Behandling av Personuppgifter


Nebwody AB är ansvarigt för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, personnummer, adress, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. De kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar till Newbody AB för att administrera din order och uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Dina personuppgifter kan även komma att användas för identifikation samt för statistikändamål. Vi kommer även att behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte för att vi och/eller våra samarbetspartners ska kunna förse dig med relevant information och relevanta erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners via bland annat elektroniska kommunikationstjänster, såsom e-post och SMS.


Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi uppgifter, däribland personuppgifter, kring dina beställningar och dina aktiviteter på Hemsidan – läs vidare här om de cookies vi använder oss av.


Vi kan komma att spara och behandla dina personuppgifter enligt ovan i upp till tre (3) år efter din senaste order.


Genom att beställa varor ur gällande sortiment, prenumerera på Newbody ABs nyhetsbrev och/eller använda några av tjänsterna på Hemsidan samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan.


Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom skriftligt meddelande till Newbody AB på nedan angivna adress. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring ber vi dig att kontakta dem och meddela det på nedan angivna adress. Du har som kund rätt att kostnadsfritt och en gång per år, efter skriftlig begäran till Nebwody AB på nedan angivna adress, få information om vilka personuppgifter som de har registrerat om dig samt hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att de rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.


10 Kontakt - KUNDTJÄNST


Du är alltid välkommen att kontakta oss på följande sätt:


E-postadress: info@newbody.se


Telefon: 031-709 56 50 (för öppettider se, www.spicydream.se alternativt www.newbody.se beroende på varumärke)


Postadress: Newbody AB, Ekonomivägen 11, 43633 Askim